artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 23 listopada 2007r

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DN. 23 listopada 2007r

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku Pana Tadeusza Haraziaka, reprezentującego Zakład Produkcyjno-Usługowy „EHAR” z siedzibą w Częstochowie ul. Skośna 2/8 m 6, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej – ul. Nowej, do realizacji na działkach nr ewid. 202/38 i 211 w miejscowości Garnek.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Kłomnicach p. 210 w godzinach pracy urzędu.