artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 131/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2007r

Zarządzenie Nr 131/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 28.11.2007r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.
§1
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/111/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2007r. oraz na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2140) oraz w związku z podjętą Uchwalą Rady Gminy Nr 75/XIl/07 z dnia 2ó\11.2007r. w sprawie zmian w budżecie dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu jak w załączniku Nr 1:

Zmiany og
ółem przedstawiają się następująco:
- zwiększenia dochodów   277 928,-
- zmniejszenie wydatków 60 320,-
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.