artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 92/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.09.2007r

Zarządzenie Nr 92/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 20.09.2007r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

§1

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/III/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2007r. oraz na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2140) oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 62/X/07 z dnia 11.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu jak w załączniku Nr 1:

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenia dochodów 2 013 200,-

- zwiększenia wydatków 2 013 200,-

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 275 KB
Załącznik nr 150 KB