artykuł nr 1

Zarządzenie nr 102/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.10.2005r.

Zarządzenie nr 102/2005
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 04.10.2005r.

 

 

            W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja ulicy Zielonej w miejscowości Kłomnice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego oraz budżetu państwa.

 

Zgodnie z:

- umową nr 3411/3/13050/05 z dnia 20.06.2005r. pomiędzy Gminą Kłomnice
a firmą „WADROX” S.A. UL. Bór 180, 42-200 Częstochowa

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję do odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja ulicy Zielonej w miejscowości Kłomnice”
w składzie:

- Przewodniczący: mgr inż. Zawadzka Jadwiga – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Urząd Gminy Kłomnice

 

Ze strony wykonawcy robót

– mgr inż. Józef Witwicki – prezes firmy

 – Ryszard Adamus - kierownik robót

 

Ze strony Inwestora

-      mgr inż. Jacek Tittl – inspektor d/s Infrastruktury i Współpracy z Organizacjami w Ramach UE

-      inż. Tadeusz Haraziak - inspektor nadzoru inwestycyjnego

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.