artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Z NABORU NR 2/05

Kłomnice 03styczeń 2006r.

 

 

PROTOKÓŁ Z NABORU NR2/05
dot.stanowiska obronycywilnej i wojskowości
z dnia 03 stycznia2006r.
 

W wyniku postępowania o naborzena stanowisko urzędnicze zaakceptowano na w/w stanowisko Pana Marka Dądela zam.Częstochowa ul. Przejazdowa 98 ,który miał podjąć pracę od dnia 02 stycznia br.W/w pracy nie podjął jak ustalono telefoniczne, zrezygnował z posady. Wobecpowyższego Komisja w składzie:

 

1. Adam Zając WójtGminy

2. Wanda Kusztal Z-caWójta

3. Róża Wiewióra SekretarzGminy

 

postanowiła zaakceptować kandydaturę Pana SławomiraWitkowskiego zam. Radomsko ul. Leszka Czarnego 15/5 i po przeprowadzeniurozmowy kwalifikacyjnej został zatrudniony z dniem 04 stycznia 2006r. nastanowisku obrony cywilnej i wojskowości w tutejszym Urzędzie Gminy.