artykuł nr 1

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2015

Uchwała dotycząca stawek podatku od środków transportowych znajduje się w dziale uchwały.
Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 9/III/2014