artykuł nr 1

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Załączniki:
treść uchwały317 KB