artykuł nr 1

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014

Załączniki:
treść uchwały57 KB