artykuł nr 1

Uchwała Nr 15/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2006r.