artykuł nr 1

Zarządzenie nr 3/2023 Kierownika Centrum...

w sprawie : ustalenia wysokości stawki za jedną godzinę pracy - usługi jednego uczestnika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 5/2023 Kierownika Centrum...

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 8/2023 Kierownika Centrum...

w sprawie: zatwierdzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 9/2023 Kierownika Centrum...

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

Dostępne kategorie:
Rok 2023
Rok 2022