artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 9/2022 Kierownika Centrum...

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 8/2022 Kierownika Centrum...

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 7/2022 Kierownika Centrum...

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 6/2022 Kierownika Centrum...

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 5/2022 Kierownika Centrum...

w sprawie zmiany Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego stanowiącego Załącznik nr 2 do do Zarządzenia nr. 3/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. zatwierdzającego Regulaminu uczestnictwa w projekcie p.n. „ Nowa szansa na zmianę- Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

Dostępne kategorie:
2022