artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 14/2022 Kierownika Centrum...

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 12/2022 Kierownika Centrum...

w sprawie: zmian w Zarządzeniu nr 18/2020 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z dnia 5 października 2020r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 10/2022 Kierownika Centrum...

w sprawie: zmian w Zarządzeniu nr 2/2017 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z dnia 10 stycznia 2017r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 9/2022 Kierownika Centrum...

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 8/2022 Kierownika Centrum...

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Dostępne kategorie:
Rok 2024
Rok 2023
Rok 2022