artykuł nr 1

Dane postawowe

nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

adres: 42-270 Zdrowa, ul. Łąkowa 1

telefon: +48 (034) 389 36 60, 34 389 36 62, 34 389 36 66 

e-mail: gops@klomnice.pl

www: http://www.gops.klomnice.pl

BIP: BIP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

kierownik:  Anna Kubalska

NIP: 949 16 06 402

REGON: 151406860

Dostępne kategorie:
Dane Podstawowe