artykuł nr 1

Dane podstawowe

nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

adres: 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20

telefon: 34 333 68 30

e-mail: biuro@gokklomnice.pl

dyrektor: Katarzyna Sosnowska 

NIP: 949-17-05-185

REGON: 151534807