artykuł nr 1

Platforma zakupowa

Gmina Kłomnice informuje:

z dniem 01.02.2021 postępowania dotyczące przetargów prowadzonych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.)

będą się odbywały przy pomocy platformy zakupowej

link dla w/w postępowań: https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice