artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

Wykaz

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Wykaz

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz

artykuł nr 4

Wykaz dot. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony stanowisk handlowych na targowisku wiejskim w Kłomnicach

Załączniki:
Wykaz 218 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu...

Ogłoszenie o wyniku