artykuł nr 46

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 47

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego...

Wykaz

artykuł nr 48

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz

artykuł nr 49

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert...

Ogłoszenie

artykuł nr 50

Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu...

Ogłoszenie