artykuł nr 26

Wykaz dot. przeznaczenia do najmu na kolejny okres...

Wykaz

artykuł nr 27

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I pisemnego...

Ogłoszenie

artykuł nr 28

Wykaz stanowiącego własność Gminy Kłomnice...

Wykaz

artykuł nr 29

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 30

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz