artykuł nr 1

Wykaz dot. wynajmu w drodze bezprzetargowej na...

Wykaz

artykuł nr 2

Wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości...

Wykaz

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do...

Wykaz

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu ofert na...

Ogłoszenie

artykuł nr 5

Wykaz dot. części nieruchomości przeznaczonej...

Wykaz