artykuł nr 1

Platforma Zakupowa

Gmina Kłomnice informuje:
z dniem 01.02.2021 postępowania dotyczące przetargów prowadzonych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)
będą się odbywały przy pomocy platformy zakupowej
link dla w/w postępowań:
https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice