artykuł nr 11

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 12

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 13

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 14

„Przebudowa drogi gminnej do pól ulicy...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 15

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Zawada

Przetarg nieograniczony