artykuł nr 1

Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami w...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 2

przetarg nieograniczony: Dowóz uczniów do...

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2022. Szczegóły w specyfikacji i załącznikach

artykuł nr 3

przetarg nieograniczony: Dowóz uczniów do...

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2022. Szczegóły w specyfikacji i załącznikach

artykuł nr 4

przetarg nieograniczony: Dowóz uczniów do...

Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kłomnicach w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2022. Szczegóły w specyfikacji i załącznikach

artykuł nr 5

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości...

Przetarg nieograniczony