artykuł nr 21

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 22

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę...

Ogłoszenie

artykuł nr 23

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 24

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 25

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...

Wykaz