artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w...

Wykaz

artykuł nr 7

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 8

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 9

Wykaz dot. umieszczenia reklam na obiektach...

Wykaz

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w...

Wykaz