artykuł nr 1

Wykaz dot. bezpłatnego użyczenia nieruchomości...

Wykaz

artykuł nr 2

Wykaz dot. umieszczenia reklamy na działce...

Wykaz

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu...

Ogłoszenie o wyniku

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 5

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie