artykuł nr 31

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

Wykaz

artykuł nr 32

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 33

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...

Wykaz

artykuł nr 34

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 35

Wykaz nieruchomości rolnych położonych na...

Wykaz