artykuł nr 21

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 22

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz

artykuł nr 23

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz

artykuł nr 24

Wykaz nieruchomości położonych na terenie...

Wykaz

artykuł nr 25

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę...

Ogłoszenie