artykuł nr 16

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego...

Wykaz

artykuł nr 17

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 18

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert...

Ogłoszenie

artykuł nr 19

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 20

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz