artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 7

Wykaz dot. umieszczenia reklam na obiektach...

Wykaz

artykuł nr 8

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę...

Ogłoszenie

artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...

Wykaz