artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...

Wykaz

artykuł nr 3

Wykaz dot. wynajmu w drodze bezprzetargowej lokalu...

Wykaz

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert...

Ogoszenie

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018