artykuł nr 6

Zakup energii elektrycznej na potrzeby...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 7

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 8

Przebudowa ulicy Poprzecznej w miejscowości...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 9

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 10

Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej...

Przetarg nieograniczony