artykuł nr 16

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 17

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Ogłoszenie

artykuł nr 18

Wykaz nieruchomości rolnych położonych na...

Wykaz

artykuł nr 19

Wykaz nieruchomości rolnych położonych na...

Wykaz

artykuł nr 20

Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu...

Ogłoszenie