artykuł nr 6

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości rolnych położonych na...

Wykaz

artykuł nr 8

Wykaz nieruchomości rolnych położonych na...

Wykaz

artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w...

Wykaz

artykuł nr 10

Wykaz dot. bezpłatnego użyczenia nieruchomości...

Wykaz