artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - odzież...

Realizując obowiązek zapewnienia odzieży roboczej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach biorących udział w Projekcie pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową” o którym mowa w art. 14 ust 2 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828), zapraszamy do złożenia oferty cenowej na sprzedaż odzieży roboczej wg podanego poniżej wykazu.

artykuł nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -...

Realizując obowiązek zapewnienia posiłku, o którym mowa w art. 14 ust.4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na sprzedaż artykułów spożywczych wg podanego poniżej wykazu produktów i gramatury. Zamówienie to wynika z potrzeb projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie WND-RPSL.09.01.05-24 -0610/16-004.