artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych maszyn i urządzeń mechanicznych będących wyposażeniem warsztatu stolarskiego do Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w ramach realizacji Projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

artykuł nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kojców dla psów o wymiarach 3 m x 2 m będących wyposażeniem warsztatu opieki nad zwierzętami z hotelem dla zwierząt do Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w ramach realizacji Projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

artykuł nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych garnków do gotowania pożywienia dla psów będących wyposażeniem warsztatu opieki nad zwierzętami z hotelem dla zwierząt do Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w ramach realizacji Projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

artykuł nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych chwytaków do psów będących wyposażeniem warsztatu opieki nad zwierzętami z hotelem dla zwierząt do Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w ramach realizacji Projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.