artykuł nr 46

Wykaz dot.przeznaczenia nieruchomośći do...

Wykaz

artykuł nr 47

Budowa garażu wraz z zapleczem socjalnym dla OSP...

Budowa garażu wraz z zapleczem socjalnym dla OSP w miejscowości Karczewice

artykuł nr 48

Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie...

Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą dokonczenie prac związanych z budową kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boiska -Orlik 2012 w Gminie Kłomnice - Rzerzęczycach przy ul. Skrzydlowskiej

artykuł nr 49

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości w Garnku

artykuł nr 50

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o przetargu