artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na Zakup wraz z dostawą...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 27

Ogłoszenie o zamówieniu oleju opałowego przez...

Nazwa zamówienia: Zakup 10.000 litrów oleju opałowego przez Zespół Szkół w Witkowicach

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na: Budowę sieci...

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Gwiezdna, Księżycowa, Poprzeczna w Kłomnicach.

artykuł nr 29

I przetarg pisemnych ofert na dzierżawę...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy oznaczonej jako działka: - nr 2471 o pow. 0,57 ha ( ŁIII-0,06 ha ŁV-0,13 ha RIVa-0,18 ha RIVb-0,20 ha), obręb Kłomnice, k.m.4, KW N

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na: Poprawę dostępności...

Nazwa zamówienia: Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 91 obszaru miejscowości Lipicze - Nazwa (firma) i adres Zamawiającego