artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Rzerzęczycach wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze socjalne sali gimnastycznej” –

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na:...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: „Modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rzeki”

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczonym o wartości poniżej 60...

Przetarg nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na Dowóz uczniów z miejscowości hmielarze, Rzeki Wielkie i Rzeki Małe do Zespołu Szkół w Garnku

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na:...

Zespół Szkół w Konarach, ul. Szkolna 3, Konary, 42-270 Kłomnice, ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w KONARACH"

artykuł nr 30

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych w...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony