artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont drogi gminnej – ul. Leśna (część) w miejscowości Kłomnice metodą powierzchniowego utrwalenia”

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont drogi gminnej – ul. Sportowa w miejscowości Rzerzęczyce metodą powierzchniowego utrwalenia”

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont drogi gminnej – ul. Polna Nieznanice metodą powierzchniowego utrwalenia”

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont drogi gminnej przez wieś Chmielarze metodą powierzchniowego utrwalenia”

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na:...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: „Przebudowę drogi gminnej – ul. Szkolna w miejscowości Garnek”