artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na: „Remont budynku...

Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont budynku mieszkalnego – wymiana dachu, wymiana okien i inne w miejscowości Garnek, ul. Główna 5d”

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na: „Generalny...

Przedszkole w Kłomnicach, ul. Sądowa 1, 42-270 Kłomnice, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Generalny remont dwóch pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu w Kłomnicach”,

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont drogi gminnej – ul. Kolejowa (część) i ul. Sportowa (cała) w miejscowości Michałów Rudnicki metodą powierzchniowego

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont drogi gminnej – ul. Złota w miejscowości Karczewie metodą powierzchniowego utrwalenia”

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont drogi gminnej – ul. Ogrodowa (część) w miejscowości Zawada - metodą powierzchniowego utrwalenia”