artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzedaż...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie ...

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej na terenie gminy.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na sprzedaż...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 4

przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na:...

Urząd Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: „Posypywanie dróg gminnych w okresie zimy 2004/2005”

artykuł nr 5

„Częściowe odśnieżanie dróg gminnych w...

Urząd Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: „Częściowe odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimy 2004/2005” (kod CPV 90212000-6)