artykuł nr 11

Przetarg na dowóz dzieci do szkoły

Zespół Szkół w Garnku, 42-270 Garnek, ul. Szkolna 18, gmina Kłomnice, tel. /0-34/ 328-16-49 ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z miejscowości Chmielarze i do szkoły (łącznie około 24 km dziennie w dni pracy szkoły).

artykuł nr 12

Przetarg na remont ulic metodą powierzchniowego...

Urząd Gminy Kłomnice ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Remont ul. Szkolnej w Rzerzęczycach – metodą powierzchniowego utrwalenia” 2. Remont ul. Kwiatowej w Michałowie Kłomnickim – metodą powierzchniowego utrwalenia