artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony

Urząd Gminy w Kłomnicach ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Rzerzęczyce, Huby,Adamów.

artykuł nr 2

Przetarg na: „Opracowanie dokumentacji...

Urząd Gminy Kłomnice ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Huby” – gmina Kłomnice

artykuł nr 3

Przetarg

Przetarg na świadczenie kompleksowych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, w okresie zimy 2003/2004.

artykuł nr 4

Przetarg

Przetarg na remont podłogi w budynku hali sportowej w Kłomnicach

artykuł nr 5

Przetarg na remont drogi dojazdowej do pól w...

Urząd Gminy Kłomnice ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont drogi dojazdowej do pól w Sołectwie Rzeki”