artykuł nr 1

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego

artykuł nr 2

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

artykuł nr 3

Informacja o wynikach w Wyborach Samorządowych

artykuł nr 4

Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Niniejszym informuje się, że w dniu 7 kwietnia 2024 r. w wyborach samorządowych lokale dla głosujących będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Kłomnicach rozpoczyna pracę o godz. 5.30

Obwodowe Komisje Wyborcze od nr 2 do nr 15 rozpoczynają pracę o godz 6.00

 

Gminna Komisja Wyborcza w Kłomnicach pełni dyżur w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 r. od godziny 7:00 do 21:00 w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia...

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego.