artykuł nr 1

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.11.2023 r. pn.: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice gm. Kłomnice.