artykuł nr 1

Protokół Izby Administracji Skarbowej

Załączniki:
protokol.pdf MB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne RIO

Załączniki:
wystapienia_pokontrolne_.pdf MB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne NIK

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne RIO

w sprawie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kłomnice za okres od 01.01.2017 do 18.05.2021.