artykuł nr 1

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji projektu...

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy...

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice

artykuł nr 3

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji projektu...

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach od 15 do 22 listopada 2021 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie: -uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowych na rok 2022

artykuł nr 4

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza konsultacje...

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

artykuł nr 5

Protokół z przeprowadzonych konsultacji...

Protokół