artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie instalacji do wtórnego wytopu aluminium w istniejącej hali należącej do firmy PPH Eko-Świat w Kłomnicach przy ul. Kolejowej 45/46, na działkach o nr ewid. 45/2, 46, 47.”

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Przebudowa instalacji do wtórnego wytopu aluminium w istniejącej hali należącej do firmy PPH EKO-ŚWIAT w Kłomnicach przy ul. Kolejowej 45/46 na działkach o nr ewid. 45/2, 46, 47.