artykuł nr 26

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 marca...

o rejestrze wyborców Gminy Kłomnice

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09...

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kłomnice

artykuł nr 28

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 marca...

o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

artykuł nr 29

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 marca...

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

artykuł nr 30

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 marca...

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.