artykuł nr 21

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I...

w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji na terenie gminy Kłomnice

artykuł nr 22

Informacja Wójta Gminy Kłomnice

dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze i wyborców, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Kłomnice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

artykuł nr 24

Informacja

dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze i wyborców, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

artykuł nr 25

INFORMACJA dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

INFORMACJA

dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

 

Informujemy, iż zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kłomnice -

w punkcie informacyjnym - parter, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek - od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00.

Kontakt Tel. 668 117 535 Barbara Sośniak

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2020r.