artykuł nr 1

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia...

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:...

artykuł nr 2

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego...

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

artykuł nr 3

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kłomnice

artykuł nr 4

Urzędnik Wyborczy Gminy Kłomnice informuje...

Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w Budynku Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 18, 42-270 Kłomnice (sala sesyjna, II piętro)

artykuł nr 5

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I...

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: